Приказ на резултати за 1 изведувач


0,10 милиони €

Палата „Панко Брашнаров“

Новата зграда на владината Служба за општи и заеднички работи и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги е лоцирана во некогашниот парк спроти хотелот „Бристол“ во центарот на Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Палата „Панко Брашнаров“ 95.935 € 5.900.000 ден.
2 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 53.724 € 3.304.000 ден.
Вкупно: 149.659 9.204.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 149.659 € 9.204.000 ден.
Вкупно: 149.659 9.204.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 95.935 € 5.900.000 ден.
2 ЈП Водовод и канализација - Скопје 53.724 € 3.304.000 ден.
Вкупно: 149.659 9.204.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Прима Инжинеринг ДОО Скопје (останато) 149.659 € 9.204.000 ден.
Вкупно: 149.659 9.204.000 ден.