Приказ на резултати за 1 изведувач


2,51 милиони €

Музеј на македонска борба

Музејот на македонската борба се наоѓа на левиот брег од реката Вардар и се препознава како еден од доминантните објекти во рамките на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Музеј на македонска борба 2.514.490 € 154.641.159 ден.
2 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 421.260 € 25.907.490 ден.
Вкупно: 2.935.750 180.548.649 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 2.935.750 € 180.548.649 ден.
Вкупно: 2.935.750 180.548.649 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 1.465.077 € 90.102.239 ден.
2 НУ Музеј на македонска борба за државност и самостојност 1.049.413 € 64.538.920 ден.
3 Управа за заштита на културно наследство 421.260 € 25.907.490 ден.
Вкупно: 2.935.750 180.548.649 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Специјална опрема ДОО Скопје (останато) 2.935.750 € 180.548.649 ден.
Вкупно: 2.935.750 180.548.649 ден.