Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,03 милиони €

Катна гаража Македонска фаланга

Катната гаража „Македонска фаланга“ е лоцирана во централното градско подрачје, на местото на стариот Цветен пазар, во непосредна близина на Музејот на Град Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Македонска фаланга 33.126 € 2.037.243 ден.
Вкупно: 33.126 2.037.243 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 33.126 € 2.037.243 ден.
Вкупно: 33.126 2.037.243 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 33.126 € 2.037.243 ден.
Вкупно: 33.126 2.037.243 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Енергомонт Скопје (останато) 33.126 € 2.037.243 ден.
Вкупно: 33.126 2.037.243 ден.