Приказ на резултати за 1 изведувач


2,46 илјади €

Фасада на Министерство за транспорт

Реконструкцијата и надградбата на зградата на Министерството за траспорт, на влезот на Старата чаршија, на плоштадот „Филип Втори“ е во завршна фаза.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Министерство за транспорт 2.463 € 151.494 ден.
Вкупно: 2.463 151.494 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 2.463 € 151.494 ден.
Вкупно: 2.463 151.494 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за транспорт 2.463 € 151.494 ден.
Вкупно: 2.463 151.494 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Топлификација одржување АД (останато) 2.463 € 151.494 ден.
Вкупно: 2.463 151.494 ден.