Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Министерство за надворешни работи (МНР)

Новата зграда на МНР е свечено пуштена во употреба во октомври 2012 година, а почна да се гради во април 2010.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 5.755 € 353.933 ден.
2 Министерство за надворешни работи (МНР) 5.755 € 353.933 ден.
3 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 5.755 € 353.933 ден.
Вкупно: 17.265 1.061.799 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 17.265 € 1.061.799 ден.
Вкупно: 17.265 1.061.799 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 17.265 € 1.061.799 ден.
Вкупно: 17.265 1.061.799 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Гоце Калевски (останато) 17.265 € 1.061.799 ден.
Вкупно: 17.265 1.061.799 ден.