Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Драмски театар

Само неколку дена пред заминувањето на Владата на ВМРО ДПМНЕ потпишан е договор за изградба на нов објект на Драмски театар во Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Драмски театар 6.504 € 400.000 ден.
Вкупно: 6.504 400.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 6.504 € 400.000 ден.
Вкупно: 6.504 400.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 6.504 € 400.000 ден.
Вкупно: 6.504 400.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Платформа доо (останато) 6.504 € 400.000 ден.
Вкупно: 6.504 400.000 ден.