Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,09 милиони €

Конгресен центар Александар Македонски (Универзална сала)

Одлуката за градење нова Универзална сала на местото на стариот објект е соопштена за време на локалните избори 2013 година, во присуство на тогашниот кандидат на ВМРО ДПМНЕ - Коце Трајановски.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Конгресен центар Александар Македонски (Универзална сала) 86.341 € 5.310.000 ден.
Вкупно: 86.341 5.310.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 86.341 € 5.310.000 ден.
Вкупно: 86.341 5.310.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈУ Конгресен центар Александар Македонски 86.341 € 5.310.000 ден.
Вкупно: 86.341 5.310.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДВД Пет ДОО Скопје (останато) 86.341 € 5.310.000 ден.
Вкупно: 86.341 5.310.000 ден.