Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,02 милиони €

Кривичен суд

Новата зграда на Кривичниот суд, лоцирана кај новата катна гаража и комплексот судови се гради од 2010 година, иако беше најавено дека ќе биде завршена за 18 месеци.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Кривичен суд 17.912 € 1.101.565 ден.
Вкупно: 17.912 1.101.565 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 17.912 € 1.101.565 ден.
Вкупно: 17.912 1.101.565 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за правда 17.912 € 1.101.565 ден.
Вкупно: 17.912 1.101.565 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Енергија ДОО Скопје (останато) 17.912 € 1.101.565 ден.
Вкупно: 17.912 1.101.565 ден.