Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,05 милиони €

Агенција за електронски комуникации

Зградата на АЕК, сместена на левата страна на Вардар, е дел од првичната анимација за „Скопје 2014“. Според основниот договор, таа требаше да чини 8,5 милиони евра, но во текот на изградбата сумата се зголеми за дополнителни три милиони.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Агенција за електронски комуникации 45.041 € 2.770.000 ден.
Вкупно: 45.041 2.770.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 45.041 € 2.770.000 ден.
Вкупно: 45.041 2.770.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Агенција за електронски комуникации 45.041 € 2.770.000 ден.
Вкупно: 45.041 2.770.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 БАПАЛ Благој ДОЕЛ (останато) 45.041 € 2.770.000 ден.
Вкупно: 45.041 2.770.000 ден.