Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,09 милиони €

Народна банка на РМ

Новиот објект на НБРМ е лоциран на улицата „Филип Втори“, веднаш зад новата зграда на Министерството за надворешни работи.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Народна банка на РМ 86.034 € 5.291.120 ден.
2 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 28.420 € 1.747.816 ден.
3 Факултет за физичка култура (ФФК) 28.397 € 1.746.400 ден.
Вкупно: 142.851 8.785.336 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 142.851 € 8.785.336 ден.
Вкупно: 142.851 8.785.336 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Народна банка на РМ 86.034 € 5.291.120 ден.
2 Министерство за образование и наука 56.817 € 3.494.216 ден.
Вкупно: 142.851 8.785.336 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ЕОС КОНСАЛТИНГ (останато) 142.851 € 8.785.336 ден.
Вкупно: 142.851 8.785.336 ден.