Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,10 милиони €

Мост Мајка Тереза

Мостот Мајка Тереза е мост преку реката Вардар што ги поврзува булеварите „Кочо Рацин“ и „Крсте Мисирков“ во близина на МАНУ.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Мост Мајка Тереза 103.446 € 6.361.913 ден.
Вкупно: 103.446 6.361.913 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Мост 103.446 € 6.361.913 ден.
Вкупно: 103.446 6.361.913 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 103.446 € 6.361.913 ден.
Вкупно: 103.446 6.361.913 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Елтра ДООЕЛ (останато) 103.446 € 6.361.913 ден.
Вкупно: 103.446 6.361.913 ден.