Приказ на резултати за 1 изведувач


0,26 милиони €

Кривичен суд

Новата зграда на Кривичниот суд, лоцирана кај новата катна гаража и комплексот судови се гради од 2010 година, иако беше најавено дека ќе биде завршена за 18 месеци.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Кривичен суд 261.133 € 16.059.663 ден.
Вкупно: 261.133 16.059.663 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 261.133 € 16.059.663 ден.
Вкупно: 261.133 16.059.663 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за правда 261.133 € 16.059.663 ден.
Вкупно: 261.133 16.059.663 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ВИСТА ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 261.133 € 16.059.663 ден.
Вкупно: 261.133 16.059.663 ден.