Приказ на резултати за 1 изведувач


4,70 илјади €

Ограда на Владата

Ограда на Владата од ковано железо помеѓу бетонски столбови, висока над две метри, се постави во 2015 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ограда на Владата 4.701 € 289.100 ден.
Вкупно: 4.701 289.100 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Ограда 4.701 € 289.100 ден.
Вкупно: 4.701 289.100 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 4.701 € 289.100 ден.
Вкупно: 4.701 289.100 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГЕММА Инженеринг ДОО Скопје (останато) 4.701 € 289.100 ден.
Вкупно: 4.701 289.100 ден.