Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Плоштад ВМРО

Плоштадот „ВМРО“ е просторот што се уредува пред новата зграда на ВМРО ДПМНЕ и тој предвидува фонтана и столб со релјефи со ликови и настани од историјата на организацијата.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад ВМРО 10.937 € 672.600 ден.
Вкупно: 10.937 672.600 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 10.937 € 672.600 ден.
Вкупно: 10.937 672.600 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 10.937 € 672.600 ден.
Вкупно: 10.937 672.600 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Архиум Љупчо ДООЕЛ (останато) 10.937 € 672.600 ден.
Вкупно: 10.937 672.600 ден.