Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најевтин објект

Стара учителска школа
0,09 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
122,79 милиони €

Најголем инвеститор

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ
120,31 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 42.886.632 € 2.637.527.868 ден.
2 Македонска филхармонија 39.923.157 € 2.455.274.163 ден.
3 Стар театар 37.755.471 € 2.321.961.479 ден.
4 Факултет за драмски уметности 26.426.262 € 1.625.215.110 ден.
5 Народна банка на РМ 24.276.352 € 1.492.995.621 ден.
6 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 21.398.288 € 1.315.994.740 ден.
7 Собрание - куполи и реконструкција 21.395.698 € 1.315.835.445 ден.
8 Градска куќа 20.551.516 € 1.263.918.241 ден.
9 Министерство за надворешни работи (МНР) 19.899.230 € 1.223.802.655 ден.
10 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 17.445.995 € 1.072.928.708 ден.
11 Музеј на македонска борба 16.992.208 € 1.045.020.814 ден.
12 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 16.219.764 € 997.515.469 ден.
13 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 14.734.199 € 906.153.230 ден.
14 Палата Лазар Поп Трајков 14.666.321 € 901.978.767 ден.
15 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 13.142.406 € 808.257.978 ден.
16 Агенција за електронски комуникации 11.486.234 € 706.403.366 ден.
17 Кривичен суд 11.013.882 € 677.353.763 ден.
18 МЕПСО 11.006.551 € 676.902.885 ден.
19 Драмски театар 10.705.302 € 658.376.101 ден.
20 Административна зграда кај МОБ 10.187.855 € 626.553.091 ден.
21 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 7.817.361 € 480.767.693 ден.
22 Факултет за физичка култура (ФФК) 7.108.599 € 437.178.856 ден.
23 Палата „Панко Брашнаров“ 4.630.738 € 284.790.400 ден.
24 ЕВН 4.342.543 € 267.066.381 ден.
25 Спомен дом на Мајка Тереза 2.359.878 € 145.132.496 ден.
26 Театар Центар 633.840 € 38.981.162 ден.
27 Конгресен центар Александар Македонски (Универзална сала) 519.680 € 31.960.300 ден.
28 Стара учителска школа 85.351 € 5.249.093 ден.
Вкупно: 429.611.313 26.421.095.875 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 429.611.315 € 26.421.095.875 ден.
Вкупно: 429.611.315 26.421.095.875 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 120.309.308 € 7.399.022.437 ден.
2 Министерство за култура 115.535.953 € 7.105.461.126 ден.
3 Народна банка на РМ 24.276.352 € 1.492.995.621 ден.
4 Собрание на РМ 21.395.698 € 1.315.835.445 ден.
5 ЈП Водовод и канализација - Скопје 21.377.662 € 1.314.726.240 ден.
6 Град Скопје 20.572.142 € 1.265.186.741 ден.
7 Министерство за образование и наука 20.251.005 € 1.245.436.834 ден.
8 АД Електрани на Македонија 17.445.995 € 1.072.928.708 ден.
9 Министерство за финансии 16.289.965 € 1.001.832.822 ден.
10 Агенција за електронски комуникации 11.574.900 € 711.856.323 ден.
11 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 11.184.016 € 687.817.011 ден.
12 Министерство за правда 11.013.882 € 677.353.763 ден.
13 АД МЕПСО 11.006.551 € 676.902.885 ден.
14 ЕВН 4.342.543 € 267.066.381 ден.
15 НУ Музеј на македонска борба за државност и самостојност 2.110.940 € 129.822.831 ден.
16 Управа за заштита на културно наследство 498.967 € 30.686.490 ден.
17 НУ Македонски народен театар - Скопје 226.017 € 13.900.061 ден.
18 Јавно обвинителство на РМ 98.786 € 6.075.348 ден.
19 ЈУ Конгресен центар Александар Македонски 86.341 € 5.310.000 ден.
20 Општина Чаир 7.317 € 450.000 ден.
21 Н.У. Спомен куќа на Мајка Тереза 6.972 € 428.808 ден.
Вкупно: 429.611.312 26.421.095.875 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 122.789.256 € 7.551.539.226 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 80.613.920 € 4.957.756.110 ден.
3 Страбаг АГ (Strabag AG) (градежна фирма) 55.443.278 € 3.409.761.601 ден.
4 Бетон - Штип (градежна фирма) 48.553.847 € 2.986.061.588 ден.
5 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 19.052.647 € 1.171.737.816 ден.
6 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 18.004.412 € 1.107.271.308 ден.
7 ЛСГ билдинг солушнс ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 15.483.902 € 952.260.000 ден.
8 Декон - Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (градежна фирма) 14.412.623 € 886.376.294 ден.
9 Светлост театар ДОО Белград (градежна фирма) 11.956.197 € 735.306.130 ден.
10 Алдинг - Инжинеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 8.714.952 € 535.969.565 ден.
11 Десигн Фaнтаси (градежна фирма) 5.201.727 € 319.906.221 ден.
12 Специјална опрема ДОО Скопје (останато) 2.935.750 € 180.548.649 ден.
13 ОЗОН ДООЕЛ увоз извоз Скопје (градежна фирма) 2.622.396 € 161.277.379 ден.
14 Ламоне Мореда & Клодиенсе (Lamone Moreda & Klodiense Opere Martime di Skutari Antonio) (леарница) 2.558.777 € 157.364.794 ден.
15 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 1.519.287 € 93.436.146 ден.
16 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 1.490.802 € 91.684.298 ден.
17 Нипром Николов Петре ДОО увоз- извоз Струмица (градежна фирма) 1.164.960 € 71.645.050 ден.
18 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 1.148.746 € 70.647.889 ден.
19 Електро лаб ДОО Скопје (останато) 1.071.372 € 65.889.353 ден.
20 Вардарградба ДОО (градежна фирма) 1.000.097 € 61.505.937 ден.
21 Монтимпекс - Инженеринг ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 772.245 € 47.493.078 ден.
22 Електроелемент Стојмир и други ДОО увоз - извоз (останато) 759.528 € 46.710.983 ден.
23 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 743.351 € 45.716.078 ден.
24 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 727.247 € 44.725.674 ден.
25 Евро консалтинг Скопје (останато) 650.875 € 40.028.786 ден.
26 Крин КГ ДОО Прилеп (останато) 594.654 € 36.571.220 ден.
27 Вивенди Инженеринг експорт- импорт ДООЕЛ (останато) 412.902 € 25.393.500 ден.
28 Архи Груп План А ДООЕЛ Скопје (автор) 404.846 € 24.898.000 ден.
29 Грант Торнтон ДОО Скопје (останато) 333.854 € 20.532.000 ден.
30 Мулер ББМ Интернешнл (Muller - BBM international Gmbh Robert) (останато) 324.593 € 19.962.500 ден.
31 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 324.425 € 19.952.124 ден.
32 Борче Стојковски (автор) 322.399 € 19.827.561 ден.
33 Енергоплан Инженеринг ДОО - Скопје (останато) 287.805 € 17.700.000 ден.
34 Промонтинг ДОЕЛ (градежна фирма) 280.815 € 17.270.116 ден.
35 ТД Касвер - Ц ДООЕЛ (останато) 277.904 € 17.091.114 ден.
36 МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола (градежна фирма) 266.612 € 16.396.619 ден.
37 ВИСТА ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 261.133 € 16.059.663 ден.
38 ДПТУ Бичковски ДООЕЛ (градежна фирма) 246.852 € 15.181.427 ден.
39 Синиша Стефановиќ Кашавелски (автор) 233.368 € 14.352.103 ден.
40 Смилевски Тихо и други ДОО (градежна фирма) 202.664 € 12.463.809 ден.
41 Македонија проект АД Скопје (останато) 186.016 € 11.440.000 ден.
42 ЦСС ДОО Скопје (градежна фирма) 183.818 € 11.304.806 ден.
43 Факом, увоз-извоз, А.Д. (автор) 182.276 € 11.210.000 ден.
44 Лоу Тек ДООЕЛ Скопје (автор) 163.089 € 10.030.000 ден.
45 Офис и КО ДОО увоз-извоз Скопје (останато) 153.036 € 9.411.738 ден.
46 Прима Инжинеринг ДОО Скопје (останато) 149.659 € 9.204.000 ден.
47 ЕОС КОНСАЛТИНГ (останато) 142.851 € 8.785.336 ден.
48 Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии (останато) 141.014 € 8.672.351 ден.
49 Секјурити Груп Сервисис ДООЕЛ (останато) 140.278 € 8.627.108 ден.
50 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 127.286 € 7.828.074 ден.
51 Коди ДОО Скопје (останато) 125.203 € 7.700.000 ден.
52 Простор - Проект - Брдароски ДООЕЛ Прилеп (останато) 121.780 € 7.489.460 ден.
53 Жарко Башески (автор) 99.916 € 6.144.849 ден.
54 Технокооп ДОО Скопје (останато) 94.976 € 5.841.000 ден.
55 Етапа Проект (автор) 91.674 € 5.637.980 ден.
56 Слободан Живковски ДИА (автор) 90.325 € 5.555.000 ден.
57 Благоја Стојаноски, ДИА (автор) 89.154 € 5.483.000 ден.
58 Макаус Благоја ДООЕЛ - Скопје (останато) 89.118 € 5.480.770 ден.
59 Стефан Хаџи Николов (автор) 88.780 € 5.460.000 ден.
60 Федоров Алексеј Ивановиќ (автор) 88.485 € 5.441.834 ден.
61 Риженко Павел Викторовиќ (автор) 87.205 € 5.363.111 ден.
62 ДВД Пет ДОО Скопје (останато) 86.341 € 5.310.000 ден.
63 Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ (останато) 81.893 € 5.036.417 ден.
64 МГИ Инвест ЛТД ДОО Скопје (градежна фирма) 79.144 € 4.867.382 ден.
65 Урбан стил инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 75.595 € 4.649.093 ден.
66 Златко Глигоров (автор) 74.185 € 4.562.354 ден.
67 Камнина Екатерина Викторовна (автор) 69.588 € 4.279.673 ден.
68 Константа Инженеринг Скопје (останато) 67.856 € 4.173.145 ден.
69 Самсонов Александр Маратовиќ (автор) 67.727 € 4.165.238 ден.
70 Проектантско монтажно инсталатерска задруга Енергомонтажа (останато) 62.577 € 3.848.500 ден.
71 Трошин Сергеј Николаевич (автор) 61.519 € 3.783.416 ден.
72 Минеева Полина Владимировна (автор) 60.793 € 3.738.757 ден.
73 Алексеј Кулаков (автор) 58.861 € 3.619.960 ден.
74 Винер-Виена иншуренс груп Скопје (останато) 58.530 € 3.599.614 ден.
75 Стед - Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Скопје (останато) 57.561 € 3.540.000 ден.
76 Сектрон ДОО Скопје (останато) 57.513 € 3.537.050 ден.
77 Штрикман Леонид Љвович (автор) 56.554 € 3.478.047 ден.
78 ИЗИИС-Скопје (останато) 54.520 € 3.353.000 ден.
79 ЕКОТ ГАРД ДОО (останато) 52.579 € 3.233.578 ден.
80 Константин Качев (автор) 49.380 € 3.036.879 ден.
81 Ѓорѓи Чулаковски (автор) 49.030 € 3.015.350 ден.
82 Касвер Ц. Сретен извоз увоз ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 48.786 € 3.000.340 ден.
83 Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (останато) 48.780 € 3.000.000 ден.
84 Макпромет ДООЕЛ Велес (останато) 46.832 € 2.880.140 ден.
85 Исмет Рамиќевиќ (автор) 46.548 € 2.862.675 ден.
86 Беди Ибрахим (автор) 46.508 € 2.860.215 ден.
87 Ѓорѓи Димовски (автор) 46.138 € 2.837.457 ден.
88 Зоран Тошевски (автор) 45.907 € 2.823.309 ден.
89 Градежен факултет (останато) 45.857 € 2.820.200 ден.
90 Петре Нанески (автор) 45.780 € 2.815.468 ден.
91 Гоце Наневски (автор) 45.780 € 2.815.468 ден.
92 БАПАЛ Благој ДОЕЛ (останато) 45.041 € 2.770.000 ден.
93 Метрика Миодраг и Лилјана Митровиќ ДОО (останато) 40.293 € 2.478.000 ден.
94 Ситов Александр Капитоновиќ (автор) 38.657 € 2.377.376 ден.
95 Антони Мазневски (автор) 35.507 € 2.183.650 ден.
96 Колупаев Николај Владимировиќ (автор) 35.431 € 2.178.992 ден.
97 Лариса Бондаренко (автор) 33.673 € 2.070.912 ден.
98 Наталија Папирна (автор) 33.276 € 2.046.470 ден.
99 Проминг Стојановски Благоја - Струга (останато) 32.464 € 1.996.560 ден.
100 ЕЛ КОМ Скопје (останато) 31.717 € 1.950.626 ден.
101 Данчо Калчев (автор) 29.532 € 1.816.225 ден.
102 Атанас Ботев (автор) 29.278 € 1.800.600 ден.
103 Идеја Плус, Татјана ДООЕЛ увоз-извоз (автор) 28.767 € 1.769.174 ден.
104 Печатница Европа 92 ДООЕЛ (останато) 26.658 € 1.639.491 ден.
105 Перпетум мобиле Секјурити ДООЕЛ (останато) 25.702 € 1.580.672 ден.
106 Друштво за производство,трговија и услуги Арктек ДООЕЛ Скопје (останато) 24.943 € 1.534.000 ден.
107 Ема Петрова Николовска (автор) 24.515 € 1.507.675 ден.
108 Небојша Ѓурановиќ (автор) 23.396 € 1.438.866 ден.
109 Пламен Велчев (автор) 22.754 € 1.399.398 ден.
110 Егоров Игор Николаевиќ (автор) 20.997 € 1.291.290 ден.
111 Радо инженеринг (градежна фирма) 18.537 € 1.140.000 ден.
112 Марјан Нечак (автор) 18.478 € 1.136.417 ден.
113 Атанас Александров Атанасов (автор) 18.288 € 1.124.683 ден.
114 Јован Стефановски Жан (останато) 18.179 € 1.118.000 ден.
115 Милош Коџоман (автор) 18.038 € 1.109.320 ден.
116 Енергија ДОО Скопје (останато) 17.912 € 1.101.565 ден.
117 Гоце Калевски (останато) 17.265 € 1.061.799 ден.
118 Логинскиј Јарослав Володимирович (автор) 17.016 € 1.046.470 ден.
119 Жарко Чаушевски (автор) 16.260 € 1.000.000 ден.
120 Слободан Милошевски (автор) 15.643 € 962.016 ден.
121 Перо Кованцалиев (автор) 15.217 € 935.875 ден.
122 Ангел Коруновски (автор) 14.962 € 920.190 ден.
123 Коротков Максим Николаевич (автор) 14.634 € 900.000 ден.
124 Ванчо Јаков (автор) 14.398 € 885.456 ден.
125 Дарко Базерко (автор) 14.337 € 881.755 ден.
126 Васил Алачев (автор) 13.320 € 819.152 ден.
127 Давос Инвест ДООЕЛ Скопје (останато) 13.047 € 802.400 ден.
128 Чакар Партнерс ДОО Скопје (останато) 12.683 € 780.000 ден.
129 Делта - Ал ДООЕЛ - Скопје (останато) 12.539 € 771.130 ден.
130 Семи ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш (останато) 11.435 € 703.280 ден.
131 Коле Манев (автор) 10.898 € 670.215 ден.
132 Трајко Трајковски (автор) 10.780 € 662.980 ден.
133 Полар ДООЕЛ Скопје (останато) 10.553 € 649.000 ден.
134 Никаноров Едуард (автор) 8.508 € 523.235 ден.
135 Стефан Георгиевски (автор) 8.000 € 492.000 ден.
136 Вангел Божиновски (автор) 7.713 € 474.320 ден.
137 Иванчо Талевски (автор) 7.473 € 459.575 ден.
138 Платформа доо (останато) 6.504 € 400.000 ден.
139 Кирил Ефремов (автор) 6.410 € 394.240 ден.
140 Жикол ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица (градежна фирма) 6.174 € 379.695 ден.
141 Петар Стошиќ (автор) 5.691 € 350.000 ден.
142 Сенсор ДОО Скопје (останато) 5.315 € 326.860 ден.
143 НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 4.990 € 306.903 ден.
144 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет (останато) 4.950 € 304.440 ден.
145 Колма Гоце ДООЕЛ Скопје (останато) 4.634 € 285.000 ден.
146 Мове Оне Интернатионал ДООЕЛ - Скопје (останато) 4.596 € 282.669 ден.
147 Калина Герасимова (автор) 4.065 € 250.000 ден.
148 Машински факултет (останато) 3.684 € 226.560 ден.
149 Лазар Димов (автор) 3.659 € 225.000 ден.
150 Никола Стакинов (автор) 3.659 € 225.000 ден.
151 Александар Станкоски (автор) 3.411 € 209.790 ден.
152 Митко Хаџи Пуља (автор) 3.252 € 200.000 ден.
153 Минас Бакалчев (автор) 3.252 € 200.000 ден.
154 Ставре Димитров - Стадим (автор) 3.114 € 191.490 ден.
155 Владимир Георгиевски (автор) 2.768 € 170.215 ден.
156 Павле Кузмановски (автор) 2.269 € 139.572 ден.
157 Сервис Дака (останато) 2.233 € 137.352 ден.
158 Лифтас Стојанче ДООЕЛ (останато) 2.164 € 133.104 ден.
159 Гоце Трајковски (автор) 2.146 € 132.000 ден.
160 Бато енд Дивајн Графикс ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (останато) 1.982 € 121.905 ден.
161 Иван Кокалановски (автор) 1.716 € 105.514 ден.
162 Маклифт ДООЕЛ (останато) 1.692 € 104.047 ден.
163 Интерградба ДОО (останато) 1.415 € 87.000 ден.
164 Гоце Јакимовски Божурски (автор) 1.384 € 85.107 ден.
165 Новица Трајковски (автор) 1.384 € 85.107 ден.
166 Ставре Димитров (автор) 976 € 60.000 ден.
167 Друштво за проектирање инженеринг трговија и услуги „Вако“ ДООЕЛ (градежна фирма) 767 € 47.200 ден.
168 Милан Андов (автор) 723 € 44.444 ден.
169 Стефан Смилевски (автор) ден.
Вкупно: 429.611.314 26.421.095.875 ден.