Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Летниковец
0,35 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
0,35 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
0,35 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Летниковец 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 351.603 21.623.561 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Павиљон 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 351.603 21.623.561 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 351.603 21.623.561 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 351.603 21.623.561 ден.