Приказ на резултати за 5 видови на објекти


Најскап објект

Телекомуникациска кула на Водно
18,55 милиони €

Најевтин објект

Рингишпил
0,16 милиони €

Најголем изведувач

ГД Гранит АД Скопје
17,64 милиони €

Најголем инвеститор

Агенција за електронски комуникации
18,55 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Телекомуникациска кула на Водно 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Партерно уредување кај МНР 6.327.849 € 389.162.684 ден.
3 Одржување, илуминација и останати трошоци 4.741.941 € 291.629.342 ден.
4 Постаменти 753.427 € 46.335.755 ден.
5 Ограда на Владата 706.607 € 43.456.354 ден.
6 Ограда на мост Гоце Делчев 557.967 € 34.314.999 ден.
7 Градска плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
8 Летниковец 351.603 € 21.623.561 ден.
9 Рингишпил 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 32.528.196 2.000.484.074 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 29.779.479 € 1.831.437.936 ден.
2 Ограда 1.264.575 € 77.771.353 ден.
3 Постамент 753.427 € 46.335.755 ден.
4 Плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
5 Павиљон 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 32.528.197 2.000.484.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Агенција за електронски комуникации 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 7.034.456 € 432.619.038 ден.
3 Град Скопје 4.465.043 € 274.600.146 ден.
4 Општина Центар 2.319.008 € 142.618.980 ден.
5 ЈП Паркови и зеленило 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 32.528.196 2.000.484.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 17.637.496 € 1.084.706.000 ден.
2 Бетон - Штип (градежна фирма) 6.267.328 € 385.440.684 ден.
3 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 2.901.837 € 178.462.964 ден.
4 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 1.327.153 € 81.619.912 ден.
5 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 504.355 € 31.017.856 ден.
6 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 486.179 € 29.900.000 ден.
7 Друштво за производство, услуги и промет БИЛД ДООЕЛ (автор) 375.447 € 23.090.000 ден.
8 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 370.093 € 22.760.737 ден.
9 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 329.439 € 20.260.495 ден.
10 РЦС ДОО (останато) 325.203 € 20.000.000 ден.
11 Мак - примат ДОО, Скопје (останато) 235.183 € 14.463.732 ден.
12 РЖ Институт Скопје (леарница) 234.081 € 14.396.000 ден.
13 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 203.193 € 12.496.352 ден.
14 Електроизградба ДООЕЛ (останато) 196.724 € 12.098.523 ден.
15 Технометал - Вардар извоз-увоз Скопје (останато) 162.600 € 9.999.910 ден.
16 КОД Инженеринг Стојко Стамболиски ДООЕЛ Скопје (останато) 151.464 € 9.315.041 ден.
17 МЗТ Заеднички работи АД Скопје (останато) 134.657 € 8.281.405 ден.
18 Бојта ИНГ (останато) 118.249 € 7.272.335 ден.
19 МДН обезбедување ДОО Скопје (останато) 117.073 € 7.200.000 ден.
20 ДИГИТАЛ ДОО Струмица (останато) 65.236 € 4.012.000 ден.
21 РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје (останато) 65.041 € 3.999.999 ден.
22 Електра Комерц, Скопје (останато) 60.046 € 3.692.809 ден.
23 Мак Аларм Сервис ДООЕЛ Скопје (останато) 59.572 € 3.663.664 ден.
24 29 НОЕМВРИ АГ ДОО Скопје (останато) 52.818 € 3.248.292 ден.
25 Балкан - Консалтинг ДОО Скопје (останато) 47.967 € 2.950.000 ден.
26 Евро консалтинг Скопје (останато) 33.815 € 2.079.650 ден.
27 Анче Димитриевска Толеска, д.и.а Скопје (автор) 28.000 € 1.722.000 ден.
28 Мегаплан пројектим, ДОО Гостивар (автор) 22.031 € 1.354.882 ден.
29 Унига Инженеринг Горан и Димитар ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 7.395 € 454.772 ден.
30 ГЕММА Инженеринг ДОО Скопје (останато) 4.701 € 289.100 ден.
31 Бекир Адеми (автор) 813 € 49.980 ден.
32 Бетим Зекири (автор) 813 € 49.980 ден.
33 Михајло Дранговски (автор) 732 € 45.000 ден.
34 Јован Радевски (автор) 732 € 45.000 ден.
35 Матео Дизајн ДООЕЛ Скопје (автор) 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 32.528.198 2.000.484.074 ден.